אודיו

דוגמאות קול לפני טיפול – שיפור איכות שמע : אחרי טיפול – שיפור איכות שמע : לפני טיפול – הקלטה עם רעשים : אחרי טיפול – הקלטה בלי רעשים : לפני טיפול – רעשי רכב : אחרי טיפול – רעשי רכב :