Tag Archives: סינון רעשים כיצד זה עובד

בשלב הראשון ההקלטה נבדקת במעבדה בכלים מיוחדים המודדים יחס אות לרעש. בשלב השני נעלה את רזולוצית הדגימה של ההקלטה לגבוהה האפשרית. את האזורים בהם קיים רעש נסמן באמצעות מרקרים על גבי רצועת ההקלטה. את אותות הרעש נזין למערכת כאלגוריתם שלילי ונאפשר למערכת ללמוד אותם. לאחר שהרעשים נלמדו נחזור אל נקודות הציון ונפעיל את האלגוריתם על […]

03-6518348