פרטים נוספים

SKU: פרטים נוספים Categories: ,
 להמשך קריאה על הפריטים המבוקשים בהגשת ראייה בבית המשפט והאפשרויות לשליחת הקלטות לתמלול …

דרישות בית המשפט

המסמכים הנדרשים על ידי בית המשפט
1. תמלול הקלטה – מקור.
2. תצהיר – חתום בחתימה וחותמת.
3. דיסק שמע ההקלטה.

המסמכים שתקבלו מאיתנו
1. תמלול ההקלטה – מקור.
2. תצהיר –  חתום בחתימה וחותמת.
3. דיסק לוגו חברה *- בתוספת תשלום.

פירוט העותקים 
בכל פניה לבית משפט עליכם לספק עותקים לכל הצדדים הנוכחים.
עותק ראשון  – לצרכי בית המשפט.
עותק שני  – עבור עורך דין הצד הנגדי.
עותק שלישי – עבורכם.

 

פרטיות

סאונד אנד קליר מחויבת לדיסקרטיות מלאה בנוגע לחומרים שיועברו אלינו במהלך מתן השרות ואחריו.
חומרים שיועברו לצורכי תמלול מעבדה או עריכה, יישמרו בכספת החברה למשך כל זמן העבודה.
בסיום יושמדו החומרים וימחקו משרתי החברה.

עם פנייתכם לקבלת השרות ניתן לבקש הסכם סודיות שישלח לפני העברת החומרים.
הסכם סודיות יוכן על פי דרישה.

שליחת הקלטות

שליחה דרך דוא"ל
אפשרות זו תתאים לבעלי הקלטות אשר משקלן הכולל של סך ההקלטות אינו עולה על 25MB.

שליחה דרך השרת
אפשרות זו מתאימה ללקוחות אשר ברשותם מספר רב של הקלטות, או הקלטה בודדת אשר משקלה גדול מ 25MB.

שליחה באמצעות ווטסאפ
אפשרות זו תתאים לבעלי הקלטות בטלפון ושאינם בעלי תיבת דואר במכשיר הטלפון.
שלחו הקלטה בצירוף שמות הדוברים וכתובת המייל שלכם וקבלו התמליל כבר למחרת אליכם למייל.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות