דרשית בית המשפט

דרישות בית המשפט להגשת מסמכים

המסמכים הנדרשים על ידי בית המשפט

1. תמלול הקלטה מקור – להגשה מודפס בשלושה עותקים.
2. חוות דעת מומחה חתומה בחתימה וחותמת – עותק אחד.
3. דיסק שמע ההקלטה המקורית בשמה המקורי  3 עותקים.

המסמכים שתקבלו מאיתנו

1. תמלול ההקלטה – מסמך חתום דיגיטלית – מקור.
2. חוות דעת חתומה – על דף לוגו חברה- עותק אחד.
3. דיסק לוגו חברה – יוכן על פי דרישה בתוספת תשלום.

פירוט העותקים

בכל פניה לבית משפט יש לספק עותקים לכל הצדדים.
עותק ראשון  – לצרכי בית המשפט, עבור השופט.
עותק שני  – עבור התובע/נתבע ועורך דין הצד הנגדי.
עותק שלישי – עבור עורך הדין המייצג אתכם.

*מספר העותקים מתייחס לתביעה מול גוף אחד.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות