בשלב הראשון ההקלטה נבדקת במעבדה בכלים מיוחדים המודדים יחס אות לרעש.
בשלב השני נעלה את רזולוצית הדגימה של ההקלטה לגבוהה האפשרית.
את האזורים בהם קיים רעש נסמן באמצעות מרקרים על גבי רצועת ההקלטה.
את אותות הרעש נזין למערכת כאלגוריתם שלילי ונאפשר למערכת ללמוד אותם.
לאחר שהרעשים נלמדו נחזור אל נקודות הציון ונפעיל את האלגוריתם על האזורים שסומנו כבעייתים.
את הרעש נסיר באמצעות מספר כלים – כל רעש והכלי המתאים ביותר להסרתו.
לבסוף נבצע הגברה על האזורים המסומנים בכדי להשוות את עוצמתם לשאר ההקלטה.

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות