הסכם סודיות

הסכם סודיות – XXXXX XXX – משרד עורכי דין

אנו מצהירים בזאת כדלקמן :

 • הנני עורך את תצהירי זה בתמיכה להצהרתי לשמירת הסודיות בכל הנוגע
  לדיסקים/קלטות/קבצי אודיו/וידאו לתמלול שנמסרו לידי לפי הפרוט להלן :
 • קבצי שמע
 • הנני מתחייב לא להעביר ו/או למסור ו/או לאפשר לכל אדם ו/או צד ג' כלשהו לעיין בתמליל או להקשיב להקלטות. כמו כן הנני מתחייב לא להעביר כל מידע על תוכן הקלטות/דיסקים/קבצי אודיו או וידאו לצדדים המעורבים בה,או לכל אדם.
 • אני מתחייב בזאת כי הקלטות/הדיסקים שיגיעו לידי מידי XXX XXXXX או מי מטעמה והתמלילים ישמרו בכונן מוצפן ומאחורי מנעול ובריח בסוף כל יום עבודה.
 • ידוע לי כי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם במידה ואמסור כל מידע לגבי עצם ההקלטות ו/או תוכנה ו/או השמע הנמצא בתוכה ו/או תמלילה, זהות הצדדים בתוכנה לכל גוף ו/או אדם ו/או צד ג' כלשהו במדינת ישראל ומחוצה לה. למעט אם אדרש לכך לפי קריאת בית משפט.
 • עם סיום העבודה מתחייבת סאונד אנד קליר למחוק את כל הקבצים השייכים לתיק זה לצמיתות.
 • יובהר כי גם עצם הענקת השירותים והתקשרותנו עם הלקוח הינה מידע סודי.
 • הנני מצהיר בזאת כי השם דלעיל הוא שמי ומלמטה חתימתי והאמור לעיל אמת ונכון.

לצפייה בהסכם הסודיות לחצו כאן

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

  שם פרטי / שם חברה (חובה)

  Email : (חובה)

  טלפון

  כתוב הודעה

  תמלול