תמלול – פירוש המילה ומידע כללי


בפסקה זו תמצאו מידע כללי לגבי תמלול, מהו תמלול ? מה פירוש המילה? וסוגי התמלילים השונים :

תמלול משפטי – על מנת להגיש הקלטה כראייה לבית המשפט, יש לתמללה ולהגישה בצירוף חוות דעת מומחה. זאת בהתאם לחוק ולפסיקה. תמלול משפטי הוא כלי בו משתמשים עורכי דין ואזרחים, ראייה מוקלטת נחשבת לא פעם כראייה עיקרית בדיון בעינינם.

תמלילי ראיונות – עיתונאים, סופרים וכותבים נעזרים בשירותי תמלול. כך הם יכולים לחסוך זמן בהאזנה להקלטות של ראיונות שביצעו. בתמלול ראיונות בשונה מתמלול משפטי התמלול נעשה כטקסט רציף וקריא. כך יכול מזמין השירות להתמקד רק במה שחשוב.

תמלול לעבודות מחקר – לצורך עבודות מחקר או הגשת תזה .מבצעים דוקטורנטים וסטודנטים לתארים מתקדמים ראיונות עם מספר רב של אנשים. ראיונות אלה מהווים את הבסיס להוכחת התזה או להפרכתה. את התמלילים של הראיונות מצרפים כנספחים לעבודת המחקר.

תרגום ותמלול משפות זרות – תמלול ותרגום ייעשה בשפה העברית. לדוגמא : אם ההקלטה ברוסית, התמלילים יתורגמו לעברית. (בהתאם למדינה בה מתנהל הדיון, במקרה זה "ישראל" . אם ברצונכם להגיש את התמליל לבית המשפט בחו"ל, יש צורך לתרגמו לשפה בהתאם למדינה בה מתנהל הדיון.

מהי חשיבות מקצועיותו של המתמלל ?


אז מהו בעצם תמלול ? עבודת התמלול היא לא רק פעולה טכנית של האזנה להקלטה והקלדת הנאמר. על המתמלל להניח על הנייר לא רק את המילים שנאמרו, אלא גם את רוח הדברים מבחינה ראייתית. ניקח כדוגמא את המילה "ברצינות". היא יכולה להיאמר כקביעה שנועדה לומר: "אני מתכוון ברצינות למה שאמרתי". היא יכולה להיאמר כשאלה שכוונתה לפקפק: "אתה רציני?" מתמלל מקצועי יודע לשקף לבית המשפט את הלך הרוח ואת כוונת הדוברים בהקלטה.

מתמלל מקצועי מתייחס לטון הדיבור, להשתהות ברצף הדיבור. כל סימן שיכול להשפיע על משמעות וכוונת הנאמר. כל טעות באות, מילה, ופיסוק יכולה לשנות את הבנת הנכתב ולשנות את משמעות המשפט שנאמר במקור.

מהם האתגרים העומדים בפני המתמלל ?


תמלול של הקלטות בהן מספר משתתפים – שיחות בהן משתתפים מספר דוברים דורשים מהמתמלל לזהות את כל אחד מהדוברים. קושי נוסף בתמלולים של שיחה כזו היא שהדוברים לעיתים מדברים יחד. ניקח לדוגמא ישיבת מליאה של רשות עירונית בה עשרות משתתפים. לעיתים, הרוחות מתלהטות והמשתתפים בישיבה נכנסים אחד לדברי השני. צועקים, וקוטעים זה את זה. מתמלל מקצועי יכתוב מה שנאמר על ידי כל אחד מהדוברים, אף על פי שהם מדברים יחד.

ביצוע תמלול מהקלטה באיכות שמע ירודה – לעיתים איכות השמע בהקלטה ירודה. בשל קיומה במקום הומה אדם, או בין בשל מרחק מכשיר ההקלטה מהדוברים. במקרה זה אנו נעזרים במעבדת הקול שלנו אשר תשפר את איכות השמע בהקלטה.

תמלול הקלטות


ולסיכום …
תִמְלוּל, תִּכְתּוּב או שִׁקְלוּט, לא משנה איך תקראו לזה. אצלנו תקבלו את המענה לכל צרכי התמלול שלכם. תוך הקפדה על דיוק הן בהתאם לכללי הדקדוק והן בהתאם לפסיקה ולחקיקה המתעדכנים מעת לעת. על יחס אישי וליווי מקצועי לאורך כל הדרך.

תמלול