דוגמאות קול

דוגמאות קול

לפני טיפול – שיפור איכות שמע :

אחרי טיפול – שיפור איכות שמע :

לפני טיפול – הקלטה עם רעשים :

אחרי טיפול – הקלטה בלי רעשים :

לפני טיפול – רעשי רכב :

אחרי טיפול – רעשי רכב :